• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

Znakowanie CE drewna

Znakowanie CE drewna

Znakowanie CE wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych. Znakowanie CE umożliwia handel towarów w krajach unijnych (także Polsce) bez konieczności przechodzenia przez kosztowne procedury certyfikacji w każdym kraju oddzielnie.

Do niedawna tarcicę konstrukcyjną można było w naszym kraju znakować tylko znakiem B. Na dzień dzisiejszy, każdy producent, który ma prawo do znakowania swoich produktów znakiem CE gwarantuje potwierdzone przez niezależny organ (jednostka akredytowana), spełnienie norm unijnych w zakresie wprowadzanego na rynki unii europejskiej (w tym Polski) produktu jakim jest tarcica konstrukcyjna.

tagi: znakowanie CE tarcicy konstrykcyjnej, drewno konstrukcyjne, znak CE dla drewna, znak CE drewno, znak CE drewna

LISTA BADAŃ

 • podłoża
 • podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego