• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

SZKOLENIA DLA BRAKARZY

Szkolenie brakarskie pracowników w zakresie obowiązujących norm i przepisów.

Wiele firm oferuje szkolenia brakarskie, których celem jest jedynie nauczenie poprawnego sortowania tarcicy konstrukcyjnej litej. Po ukończeniu takowego szkolenia pracownik nie może znakować produkowanego przez tartaki drewna konstrukcyjnego znakiem CE i tym samym wydawać deklaracji zgodności. Kurs brakarski jest jedynie częścią całego procesu wprowadzenia tarcicy do obrotu.

Szkolenie trwa 3 dni. Obejmuje część dydaktyczną polegającą na przeprowadzeniu prezentacji badań i tym samym interpretacji obowiązującej normy sortowniczej. Przeprowadzeniu dyskusji na temat badań i ich wpływu na konstrukcje z tarcicy litej. Część praktyczna obejmuje klasyfikację tarcicy konstrukcyjnej litej na próbkach wzorcowych oraz ćwiczenia na terenie tartaku. Zakończenie szkolenia uwieńczone jest przeprowadzeniem testu teoretycznego oraz praktycznego polegającego na rozsortowaniu pod względem klasowym wyznaczonej tarcicy.

Kurs brakarski z rozpoznawania wad drewna

 • Wszystkie etapy szkolenia odbywają się w WASZYM TARTAKU
 • Posiadamy duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, a naszą kadrę tworzą wyspecjalizowani i wykształceni fachowcy.
 • Zaświadczenia ukończenia szkolenia wydawane przez nas, uznawane są przez jednostki certyfikujące.

Etap I - Część teoretyczna
Na tym etapie przekazujemy niezbędną wiedzę potrzebną do właściwego wytrzymałościowego sortowania tarcicy iglastej budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną, której podstawą jest norma europejska EN 14081-1 oraz polska PN-D-94021. Podczas tej części prezentacji uczestnicy zapoznają się z teorią na temat wad drewna, które są istotne przy wytrzymałościowym sortowaniu tarcicy metodą wizualną. Omawiamy wybrane i najistotniejsze właściwości mechaniczne i fizyczne drewna oraz uczymy rozpoznawać dane drewno iglaste na podstawie jego struktury i cech charakterystycznych dla danych gatunków.

Etap II - Część praktyczna
Podczas tego etapu uczestnicy szkolą się na próbkach wzorcowych określać wskaźnik sękowatości, głównie przez indywidualne rozmowy oraz rysowanie i doskonalenie rzutów sęków w przekrojach poprzecznych. Kolejny krok do lepszego zrozumienia i rozpoznawania wad w elementach tarcicy iglastej o różnych przekrojach realizujemy na placu Waszego tartaku, gdzie wcześniej poznaną teorię przekładamy na ćwiczenia, na pełnowymiarowej tarcicy.

Etap III - Egzamin
Podczas tego etapu wszyscy uczestnicy szkolenia biorą udział w egzaminie obejmującym część teoretyczną, rysunkową i praktyczną. W trakcie trwania wszystkich części egzaminu można mieć pomoce naukowe w postaci notatek i konspektów przygotowanych przez prowadzących. Każda osoba, która pozytywnie ukończy egzamin otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia brakarskiego i uzyskuje uprawnienia do wytrzymałościowego sortowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną zgodnie z PN-D-94021 i EN 14081-1.

LISTA SZKOLEŃ

 • Kursy brakaskie z drewna konstrukcyjnego
 • Pełnomocnik do spraw ZKP
 • BHP i P.POŻ