• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

DROGI I MOSTY

Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

Wykonujemy badania:
 1. podłoże
  • ocena makroskopowa gruntów
  • ocena przydatności gruntów do wbudowania
  • badania stopnia i wskażnika zagęszczenia wykopów, nasypów oraz poszczególnych warst konstrukcyjnych przy wykorzystaniu:
   a) kubka wciskanego
   b) płyty dynamicznej z GPS'em
   c) sondy lekkiej wbijanej
 2. podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
  • uziarnienie mieszanek
  • badanie wytrzymałości na ściskanie (gruntocementy, beton, MCE)
  • badanie wskaźnika zagęszczenia przy wykorzystaniu:
   a) sondy dynamicznej z GPS'em
   b) płyty VSS z trzema czujnikami
 3. nawierzchnie z betonu asfaltowego
  • badanie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych
  • badanie zawartości asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych
  • badanie ułożonych warst konstrukcyjnych z betonu asfaltowego
  • badanie wskaźnika zagęszczenia ułożonych warstw z betonu asfaltowego
  • badanie zawartości wolnych przestrzeni w wbudowanyc warstwach z betonu asfaltowego
Projektujemy:
 1. betony cementowe wszystkich klas
 2. grunty stabilizowane cementem (gruntocementy)
 3. doziarnienie gruntów w celu dostosowania ich cech do wymogów SST i obowiązujących norm
 4. betony asfaltowe i SMA zgodnie z normą PN-S-96025:2000 oraz WT-2 2010
 5. recepty zgodnie z aprobatami technicznymi
Doradztwo:
 1. w zakresie interpretacji zapisów SST i norm
 2. w zakresie wykonania i określenia badań na budowie
 3. w sytuacjach spornych i kłopotliwych na terenie budów w zakresie badań

LISTA BADAŃ

 • podłoża
 • podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego