• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE

Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE

Znakowanie produktów znakiem CE jest stosowane w celu ujednolicenia stosowanych produktów oraz związane jest ze spełnieniem wymagań technicznych zawartych w standardach przyjętych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Producent, który zamieszcza na swoich produktach znak CE gwarantuje spełnienie wymagań norm unijnych (zharmonizowanych) z odpowiednimi Dyrektywami w zakresie wprowadzanego na rynki produktu. Jeżeli Dyrektywy na to wskazują, spełnienie wymagań przez producenta potwierdzane jest przez niezależny organ (jednostkę notyfikowaną).

Podstawę do znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE, zgodnie z dyrektywą CPD (89/106/EWG) stanowi Norma PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Cześć 1: Wymagania ogólne.

Normy przywołane w tekście:
PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -Część 1: Wymagania ogólne

tagi: znakowanie tarcicy konstrukcyjnej, znakowanie CE drewna konstrukcyjnego, znak CE dla drewna konstrukcyjnego

LISTA BADAŃ

 • podłoża
 • podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego