• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE

Znakowanie produktów znakiem CE jest stosowane w celu ujednolicenia stosowanych produktów oraz związane jest ze spełnieniem wymagań technicznych zawartych w standardach przyjętych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Producent, który zamieszcza na swoich produktach znak CE gwarantuje spełnienie wymagań norm unijnych (zharmonizowanych) z odpowiednimi Dyrektywami w zakresie wprowadzanego na rynki produktu. Jeżeli Dyrektywy na to wskazują, spełnienie wymagań przez producenta potwierdzane jest przez niezależny organ (jednostkę notyfikowaną).

Podstawę do znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE, zgodnie z dyrektywą CPD (89/106/EWG) stanowi Norma PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Cześć 1: Wymagania ogólne.

Normy przywołane w tekście:
PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -Część 1: Wymagania ogólne

tagi: znakowanie tarcicy konstrukcyjnej, znakowanie CE drewna konstrukcyjnego, znak CE dla drewna konstrukcyjnego

Co jest podstawą znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE

Podstawę do znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE stanowi Norma :

• EN 14081-1:2005+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo

• PN-D 94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi

tagi: znakowanie tarcicy konstrukcyjnej, znak CE drewna konstrukcyjnego, drewno konstrukcyjne, znak CE konstrukcje drewniane, znak CE

Jak inni producenci drewna konstrukcyjnego podchodzą do znakowania CE

Nie wszystkie tartaki są przygotowane do wprowadzenia procedur, coraz większa ich ilość ma coraz większą świadomości istnienia wyżej opisanych przepisów i wymogów. Coraz częściej również pozostali uczestnicy procesu budowlanego – kierownicy budów czy inspektorzy nadzoru są świadomi jakich dokumentów należy domagać się przy dostawie konstrukcyjnego drewna. Biorąc pod uwagę fakt, że okres przejściowy został wydłużony do 01.09.2012, a przewidywany czas potrzebny do uzyskania prawa do znakowania CE elementów konstrukcyjnych z drewna litego jest szacowany na 2-3 miesiące na dzień dzisiejszy, warto zwrócić się do odpowiednich jednostek w celu wdrożenia systemu. Należy pamiętać, że czym bliżej terminu ostatecznego tym dłuższy czas będzie potrzebny na wdrożenie systemu ZKP i uzyskania certyfikatu CE, w wyniku dużego zainteresowania klientów.

tagi: zkp, zkp dla drewna konstrukcyjnego, certyfikat CE tarcicy konstrukcyjnej, znakowanie CE elementów drewnianych

Firma nasza jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

tagi:

LISTA BADAŃ

 • podłoża
 • podbudowy związane i niezwiązane cementem stabilizowane mechanicznie
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego